02 May 2020

KALİTTO: COVID-19 Bağlamındaki Çalışmalar

Ar-Ge Faaliyetleri:

KALİTTO bünyesinde doğrudan Ar-Ge çalışması yapılmamakta, ancak akademisyenlerin Ar-Ge çalışmaları, projeleri ve danışmanlık süreçlerine destek verilmektedir. Bu kapsamda COVID-19 sürecinde Sağlık Bilimleri ve Eğitim Fakülteleri tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı’na 5 proje hazırlanarak başvuru yapılmasına, “COVID-19 Salgınına İlişkin ARDEB 1001 Programı Kapsamında Özel Çağrı” kapsamında da 14 TÜBİTAK projesi hazırlanarak tüm aşamalarına ve sisteme yüklenmesine destek verilmiştir.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu toplanarak, devam eden projelerin yürütücünün talebi halinde ara rapor/nihai rapor verilmesi için ek süre verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yeni komisyon toplantıları tele konferans yöntemi ile yapılmaya başlanmıştır.

Sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi:

Kalyon Garaj, COVID-19 ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarına destek olmak için 3 boyutlu yazıcıları ve teknik atölyelerimiz ile “3 Boyutlu Destek | Kolektif Üretim Hareketi – www.3boyutludestek.org” sosyal sorumluluk girişimine gönüllü olarak katılmıştır. Grup yetkilileri ile iletişime geçilerek şehir bazlı ihtiyaca göre siparişlerin gelmesi beklenmektedir. Üretimi gerçekleştirmek için gerekli sarf malzemelere ve ham maddelere ulaşabilme konusunda, topluluğa gönüllü olarak katılan tedarikçilerle iletişim kurulmuştur. Kalyon Garaj bu sayede kollektif üretimin bir parçası olmuştur.